VYKOPEME – ZBÚRAME – ZAROVNÁME NALOŽÍME – ODVEZIEME – USKLADNÍME

ZEMNÉ PRÁCE

  • výkopy základov, pivníc, rýh, planírovanie terénu, výstavba podkladných lôžok

BÚRACIE PRÁCE

  • asanácia domov, budov a iných objektov, ručné búracie práce

REALIZÁCIA PROJEKTOV A ZÁKLADOV DOMOV A BUDOV

DOPRAVA STAVEBNÉHO MATERIÁLU DO 12T VOZIDLOM S HYDRAULICKOU RUKOU

DOPRAVA SYPKÝCH MATERIÁLOV DO 18 T

ODVOZ ODPADOV S USKLADNENÍM ZA VÝHODNÝCH PODMIENOK